BTR Dental Training Gum

BTR Dental Training Gum

Ząb szkoleniowy 3111-101

Ząb szkoleniowy 3111-101

MTA SMART SYSTEM training set

Endodontyczny zestaw szkoleniowy do nauki aplikacji MTA

*Produkt nie podlega rabatowaniu. 
449,00 zł 365,04 zł
Dostępność: w magazynie
Kupując ten produkt zyskasz 200 punktów w programie partnerskim Cerkamed !

Endodontyczny zestaw szkoleniowy do nauki aplikacji MTA

Zestaw zawiera:

  1. Szkoleniowy MTA proszek (5 g)
  2. Szkoleniowy MTA płyn (3 ml)
  3. Treningowa masa silikonowa
  4. Ząb szkoleniowy (5 szt.)
  5. Szklana płytka do zarabiania
  6. Papierki do zarabiania
  7. Pipeta do aplikacji płynu
  8. Miarka do proszku

Uwaga: Szkoleniowy MTA proszek oraz szkoleniowy MTA płyn, nie są wyrobami medycznymi i nie mogą być stosowane w trakcie leczenia stomatologicznego. Przeznaczone są wyłącznie do celów treningowych.

 

Zęby szkoleniowe w zestawie (dostępne również osobno):

 

3111-101-PCL

Siekacz centralny żuchwy
1 kanał, 1 korzeń
perforacja przedniej ściany korzenia

2111-1A2-PCL

Siekacz centralny szczęki
1 kanał, 1 korzeń
niezakończony rozwój korzenia

2633-101-PCL

Pierwszy trzonowiec szczęki
3 kanały, 3 korzenie
perforacja dna komory,
perforacja bocznej ściany korzenia podniebiennego

2633-102-PCL

Pierwszy trzonowiec szczęki
3 kanały, 3 korzenie
perforacja dna komory,
resorpcja zewnętrzna wierzchołka

3623-101-PCL

Pierwszy trzonowiec żuchwy
3 kanały, 2 korzenie
perforacja dna komory

 

Środki ostrożności:

Zawiera tlenek wapnia. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry myć dokładnie wodą z mydłem przez co najmniej 10 min. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej, skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie:

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wysokich temperatur, chronić przed wilgocią.