WODOROTLENEK WAPNIA

WODOROTLENEK WAPNIA

DIGLUKONIAN CHLORHEKSYDYNY 2% 200G

Diglukonian chlorheksydyny 2%

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

Netto: 30,08 zł
Brutto: 37,00 zł
38,00 zł 30,89 zł
Dostępność: W magazynie
Diglukonian chlorheksydyny 2%

Skład:

  • diglukonian chlorheksydyny 2%, woda o czystości farmakopealnej

Dostępne opakowania:

  • butelka 200 g

Do każdego opakowania dołączany jest adapter z zakrętką i oznakowany dozownik.

 
Właściwości DIGLUKONIANU CHLORHEKSYDYNY 2%

Zagrożenie:

Działa drażniąco na oczy.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zapobieganie:

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Chronić przed światłem słonecznym.

Butelka z adapterem

Jako pierwszy producent na rynku wprowadziliśmy do sprzedaży butelki z adapterem ułatwiającym pobieranie preparatu. Wystarczy wkręcić końcówkę strzykawki w otwór adaptera znajdującego się w szyjce butelki, przechylić butelkę i naciągnąć preparat bezpośrednio do strzykawki dozującej. Eliminuje to ryzyko rozlania się płynu podczas nabierania preparatu.

Z adapterem można stosować wszystkie dostępne na rynku strzykawki jednorazowego użytku – zarówno strzykawki luer-lock jak i lock.

  1. Ilość:
Koszt produktów (brutto) :
Koszt produktów (netto) :