Płyn do dezynfekcji powierzchni|- butelka 5 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni|- butelka 5 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni|- butelka 5 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni|- butelka 5 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni
- 5 butelek po 400 ml

Płyn do dezynfekcji powierzchni o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym na bazie aktywnego chloru.
Zawartość aktywnego chloru 0,5%.
Płyn gotowy do użycia.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


Nr pozwolenia: 4137/TP/2021.

Zgodnie z Komunikatem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z dnia 7 sierpnia 2020 r. Produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji, na które zostało wydane pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 mogą pozostawać na rynku do daty upływu terminu ważności produktu biobójczego, określonej na jego etykiecie.


Spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

50,00 zł 46,30 zł
Dostępność: w magazynie

Zalety

  • do wielu rodzajów powierzchni: niemetalowych, plastikowych, ceramicznych, szklanych, blatów chemoodpornych, powierzchni sanitarnych
  • skutecznie zwalcza wirusy i bakterie
  • gwarantuje szybką i wygodną dezynfekcję
  • butelka z atomizerem
  • zapewnia najwyższy poziom higieny
  • bez użycia wody

 

Dostępne opakowania:

  • Chlor Active Cleaner 5 x 400 ml + 5 atomizerów
  • Chlor Active Cleaner 5 l

 

Stosowanie:

Na uprzednio umytą powierzchnię nanieść odpowiednią ilość płynu, tak aby całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać do wyschnięcia (ok. 5 min).
Działa drażniąco na oczy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Działa drażniąco na skórę. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. W przypadku narażenia drogą oddechową zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

Produkt gotowy do użycia przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej.