Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN

 1. Właścicielem sklepu jest :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED" Wojciech Pawłowski

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

NIP: 865-204-87-70

2. Realizacja sprzedaży w sklepie www.shop-dental.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3. Z oferty sklepu mogą korzystać  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

4. Zamówienia składać można przez całą dobę, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

5. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.

6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel./fax: 015 842 35 85)

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma CERKAMED zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Proponujemy dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przy zamówieniach o wartości powyżej 150 zł koszty przesyłki pokrywa CERKAMED.

10. Klient wybierając opcję płatności „PayU” lub „przesyłka pobraniowa” otrzymuje dodatkowy rabat na całość zamówienia w wysokości 3% wartości zamówienia.  Powyższy rabat naliczany jest automatycznie przy podsumowaniu zamówienia.


11. Dostawy realizowane są na terenie Polski.  

12. Widoczne są dwie ceny towarów w złotych polskich: uwzględniające podatek VAT oraz bez VAT.  Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku gdy występuje gradacja cen na dany produkt, podane ceny są cenami netto.

13. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie składania zamówienia (rejestracji) są  przetwarzane - gromadzone i przechowywane przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli   ul. Kwiatkowskiego 1, zgodnie  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Dane te nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14. Klauzula informacyjna PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652048770, REGON 431162810

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej/handlowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań gospodarczych/handlowych ze strony PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności gospodarczej/handlowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, informuje;

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652048770, REGON 431162810

2) PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@cerkamed.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

- prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych, SMS, oraz MMS przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

- przetwarzania danych osobowych przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 do celów: Przekazania podmiotom trzecim tj. firmy kurierskie DPD, UPS, PayU i inne Uczestnictwa w programie partnerskim Stawiam na Jakość. Uczestnictwa w konkursie Cerkamed Race Uczestnictwa w innych akcjach, promocjach, konkursach.

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania ścisłych i pozytywnych relacji biznesowych z naszymi klientami.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak; - organy finansowe, sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki notyfikowane, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo; organizatorzy targów branżowych; - niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski tacy jak: ▪ firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski ▪ firma odpowiedzialna za monitoring terenów PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski ▪ usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i/lub na nasze zlecenie; takie jak np. firmy sprzątające, firmy świadczące usługi ochrony mienia, drukarni

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych

7) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszej działalności gospodarczej /handlowej PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (a po powołaniu nowego organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Aby wykonać umowę zawartą z Panią/Panem lub podjąć pewne kroki na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy. Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy i wykonania naszych umów, w tym w celu: • przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług • udzielania Pani/Panu pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania • dokonania oceny, czy możemy zaoferować Pani/Panu produkt lub usługę i na jakich warunkach Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.

W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzone do Powiadomienia czyli niniejszej Klauzuli Informacyjnej: W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online na stronie www.cerkamed.pl/klauzula_informacyjna_rodo i/lub do wglądu w biurze zarządu w siedzibie firmy. Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski